Kościół Narodzenia Najświętszej
Marii Panny i św. Wojciecha

Sanktuarium Matki Bożej Głogowieckiej

Matka Boża Głogowiecka
koronowana
14 września 1975 roku

Diecezja Łowicka

Obraz MB

Głogowiec to wieś w województwie łódzkim, leżąca 7 km na północ od Kutna.
Z zapisów dokonanych podczas wizytacji kanonicznej w roku 1779 wynika, że obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem otrzymał w darze od cara Rosji właściciel Głogowca, który przebywał w Moskwie z misją dyplomatyczną. Obraz miał pochodzić z Petersburga. Podczas wizytacji w roku 1826 zapisano, że wizerunek słynął łaskami i we wszystkie święta maryjne świątynię odwiedzały liczne rzesze wiernych. Kościół był bogato wyposażony w przedmioty liturgiczne, będące wotami składanymi w podzięce za uzyskane łaski.
Od początków swego istnienia sanktuarium w Głogowcu tchnęło duchem patriotyzmu. Przed sławnym obrazem modlił się obrońca Częstochowy z czasów wojen szwedzkich, ojciec Augustyn Kordecki, a w roku 1926 prezydent Ignacy Mościcki. W okresie międzywojennym odbywały się tu zloty Harcerstwa Polskiego i Akcji Katolickiej. W 1983 roku odprawił tu mszę i wygłosił kazanie ksiądz Jerzy Popiełuszko. Malowidła i obrazy ku czci bohaterów narodowych, a także upamiętniające wydarzenia z naszej najnowszej historii, szczególnie lat osiemdziesiątych XX wieku, podkreślają panującą tu patriotyczną atmosferę.
Wizerunek Madonny z Dzieciątkiem, który jest obiektem kultu, znajduje się w ołtarzu głównym. Łaskami słynący obraz to XVI-wieczna kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, o wymiarach 105 × 140 cm. Postacie Maryi i Dzieciątka ozdobione są wspaniałymi srebrnymi sukienkami oraz złotymi koronami. W tle obrazu umieszczono stare wota. Przed koronacją obraz został poddany konserwacji. Matka Boża Głogowiecka nazywana jest także Matką Cierpiącego Narodu.